Produktion
På Reislers fabrik blev Elastolin-figurer både malet og samlet.

Som det ses nedenfor blev de støbt i flere dele og derefter limet sammen. Ridderne og vikingerne blev på daværende tidspunkt støbt i hvid plast, romerne i "hudfarvet". Om Reisler forarbejdede western-figurerne vides ikke.

Efter forarbejdning blev figurerne leveret  til legetøjsforretningerne i poser, sortimentskasser, gaveæsker eller salgsstativer.

Kvaliteten af Reislers bemaling tåler dårligt sammenligning med Haussers tidligste sublime maleteknik. Man satsede på en simplificeret og dermed billigere bemaling hvor figurerne mere var beregnet til at lege med end til at stå til pynt på en hylde. Kvaliteten virker noget svingende.

Både de usamlede figurer herover og de malede i "Figuroversigt" stammer fra Søren Reislers samling.

8802 8803 8804 8833 8837 8839
Klik

Hausser producerede deres fantastiske udvalg af figurer i forskellige plastfarver og bemalingskvaliteter og de ligger i dag til grund for en meget stor samlerinteresse for Elastolin-figurer.

Forbindelsen mellem Reisler og Hausser midt i 60erne har gjort det interessant for de meget få danske Reisler-samlere, som har haft kendskab til dette forhold, også at interessere sig for Elastolin-figurer, især fra samme periode.

For ikke-eksperter kan det desværre synes meget vanskeligt tidsbestemme figurer til salg på nettet, da der desværre meget sjældent er angivet årstal for figurernes produktion.

Jeg håber at kunne belyse problematikken omkring identifikation på et senere tidspunkt.

8839
Tilbehør i to plast-farver -
 de tre til venstre stammer fra Reisler.

Billeder og tekst copyright ©tohan.dk 2008