H.C. Andersen
(Antageligvis af Krolyn)


 

  Krolyn har med stor sandsynlighed produceret disse tre figurer. Soldaten og heksen fra Fyrtøjet, samt en større fortællende H.C. Andersen (12 cm inkl. fodstøtte). Selve de to eventyrfigurers højde svarer fint til Krolyns øvrige serier. Disse sjældne og nærmest ukendte figurer kom tilsyneladende aldrig i normal distribution.
 
 
 


Soldatens højde er totalt 10 cm. Heksen, hulstøbt, måler 7,5 cm. De har ingen former for inskription.
 

 

Den rutinerede samler Harald Hansen, Kbh., har i 2023 bemærket omtalen af en mulig eksisterende H.C. Andersen-serie, produceret af Krolyn og omtalt på tohan.dk (Krolyn/Historie/E. Schnug).

Harald, som også bidrog til Reisler-afsnittet helt tilbage fra hjemmesidens start i 2006, er kommet til den konklusion, som undertegnede til fulde deler, at de tre figurer, som i adskillige år har befundet sig i hans samling, med stor sandsynlighed stammer fra nævnte serie.

Her tv. ses artiklens nøjagtige ordlyd (uddrag). Den blev bragt i Figuren Magazin i 1999. Kilderne var en blanding af egen research og oplysninger fra et eller flere medlemmer af Figurina Danica. Serien er ikke offentligt beskrevet nogetsteds.

Figurerne er fremstillet i en tungere legering end det normale aluminium.

 

Det fulde omfang af Krolyns planlagte serie fra H.C. Andersens eventyr kendes således desværre ikke, da de tre ovennævnte, ikke endeligt bekræftede, eksemplarer er de eneste, vi kender til. Ligeledes kan årsagen til en udeblivende bred produktion heller ikke afklares. Tidsmæssigt er vi i givet fald i perioden 1945, hvor Guido Krohn-Rasmussen køber et metalstøberi, til 1958, hvor firmaet afhændes, evt. forlænget til 1962 med nye ejere.

Figurernes sjældenhed og den totale mangel på dokumentation, er måske i virkeligheden det stærkeste indicium på, at de stammer fra omtalte serie. Hvor skulle de ellers høre hjemme? kunne man også spørge. Info efterlyses og kommentarer modtages gerne...
 

© 2023 tohan.dk