Besøg af Søndags-Aktuelt i 1980


klik ↑

 

I 1980 bragte Søndags-Aktuelt denne reportage fra et besøg på Reislers fabrik i Skovlunde. Hovedvægten er på firmaets eksport.

 Bondegården, som John Reisler præsenterer, er af en helt ny type og meget forskellig fra de tre tidligere beskrevne bondegårds-typer.
I det hele taget er dokumentation fra denne periode en sjældenhed.
Den originale side (22) har været gemt på fabrikken. Den anden var bortkommet, men så
kan man jo heldigvis benytte Statsbibliotekets beholdning af gamle aviser på microfilm.