VariationerCowboy #128 blev i 1960 ændret til at bære to pistoler. Denne ændring skete i tidsrummet fra maj til juli 1960. De nye billeder viser at nedenstående teori var rigtig og det forklarer jo samtidig hvorfor den oprindelige figur er så sjælden som tilfældet er - se "Salgsfoto":


Det faktum at mange figurer er solgt med løse arme, giver selvfølgelig mulighed for at lave kombinationer, som jo netop formålet. I figuroversigten er kun medtaget figurer, som kan henføres til kataloger, prislister etc. Men man kan sagtens forestille sig at nogle figurer er solgt som en slags "officielle varianter" med andre kombinationer af arme og kroppe. Billedet herover viser en cowboy, som jeg er stødt på flere gange, men som ikke findes i listerne. Kroppen er nr. 127 el. 128; men de to pistol-arme ligger meget tæt på nr. 130 (måske identiske). Der er ingen farvenuance mellem ærme og resten af skjorten, som der desværre ofte ses, når man kombinerer løse Reisler-dele, så meget tyder på at den er produceret sådan.