Il Grande Blek/Davy Crockett i Italien og Danmark

       
  Italien Danmark  
  År Serie Nr. År/nr.  
  1954/55 I 1-21 1957/1 - 1957/21  
  1955 II 1-21 1957/22 - 1957/42  
  1955 III 1-21 1957/43 - 1958/19  
  1955/56 IV 1-21 1958/20 - 1958/40  
  1956 V 1-21 1958/41 - 1959/9  
  1956/57 VI 1-21 1959/10 - 1959/30  
  1957 VII 1-21 1959/31 - 1959/51  
  1957 VIII 1-21 1959/52 - 1960/19  
  1957/58 IX 1-21 1960/20 - 1960/40  
  1958 X 1-21 1960/41 - 1961/9  
  1958/59 XI 1-21 1961/10 - 1961/30  
  1959 XII 1-21 1961/31 - 1961/51  
  1959 XIII 1-21 1961/52 - 1962/20  
  1959/60 XIV 1-21 1962/21 - 1962/41  
  1960 XV 1-21 1962/42 - 1963/10  
  1960/61 XVI 1-21 1963/11 - 1963/31  
  1961 XVII 1-21 1963/32 - 1963/52  
  1961 XVIII 1-21 1964/1 - 1964/21  
  1961/62 XIX 1-21 1964/22 - 1964/42  
  1962 XX 1-21 1964/43 - 1965/11  
  1962/63 XXI 1-21 1965/12 - 1965/32  
  1963 XXII 1-21 1965/33 - 1965/53  
  1963 XXIII 1-21 1966/1 - 1966/21  
  1964 XXIV 1-21 1966/22 - 1966/42  
  1964 XXV 1-21 1966/43 - 1967/11  
  1964/65 XXVI 1-12 1967/12 - 1967/23  
  1965 XXVII 1-30 1967/24 - 1967/52 Fra serie XXVII mangler 1 nummer: 30
  1965/66 XXVIII 31-51   Hele serie XXVIII mangler (21 numre)
  1966 XXIX 52-72   Hele serie XXIX mangler (21 numre)
  1966 XXX 73-93   Hele serie XXX mangler (21 numre)
  1966/67 XXXI 94-104   Hele serie XXXI mangler (11 numre)
  1967 XXXII 104*-114   Hele serie XXXII mangler (10 numre)
  1967 XXXIII 115-117   Hele serie XXXIII mangler (3 numre)
           
  * #104 tilhører både serie XXXI og XXXII