Supplement: Ikke registrerede mærkater

Side

 

 


Supplerende oplysninger om diverse mærker og mærkater produceret af  F.E. Bording,
 men som af forskellige årsager ikke blev optaget på Dansk Mærkatsamler-forenings lister.