Katalog over Bording-mærkater 1-5000

Mærkatnumre

 

 


Fra 1942 og fremefter udgav Dansk Mærkatsamler-Forening fortløbende kataloger, der hver indeholdt oplysninger om 500 mærkater.

Herover vises alle siderne med den grundnummerering, som var kendt på det pågældende katalogs udgivelsestidspunkt. Således er nogle mærkater med undernummerering medtaget i grundopstillingen og andre efterfølgende på supplement-siderne.

Senere undernummerering, farvevarianter, fejltryk og lign. blev løbende tilføjet bagest i katalogerne efterhånden som de blev kendt. De er herover samlet under respektive faneblade.


 

De første ni kataloger (1-4500), som er vist herover, er originaludgivelser. Det sidste (4501-5000) er baseret på private notater af F. Olesen.

Katalogerne 1 op 2 er flot typografisk arbejde og indeholder flere oplysninger end de senere, som er maskinskrevne sider uden f.eks. tegner-angivelser.  Tegner og oplagstal kan ofte findes i Mærkat-Nyt.

 


Billeder og tekst copyright ©tohan.dk 2011