Spionserien I #6 gemmer den manglende titel fra DC-seriens #19 sig. Denne udkom aldrig som planlagt tilbage i 1968; men kom altså med i Winthers genudgivelsesrække ni år senere. Som
det fremgår ovenfor, passer hæftet nøjagtigt ind i DC seriens forløb.

I samme uge udkom det planlagte #19 i Lassoserien ligeledes ikke!
I første halvdel af forløbet er der en enkelt mindre titel-ændring og et enkelt forsideskift - En dykker i badekaret...

 


Spionserien - der udkom 90 hæfter i perioden 1976-1984.

Her fortsatte Winthers Forlag genudgivelsen af DC serien fra Williams Forlag, som jo allerede var påbegyndt inden Interpresse overtog forlaget i 1976.

Hæfterne er (alle?) mærket med "Nyt oplag" på forsiden og det refererer til DC serien.

Indholdet af barske spionhistorier er beskrevet under DC serien.

Som det fremgår her t.v. afslører genudgivelserne hvad der iflg. udgivelsesrækken var planlagt som #19 i DC serien ni år tidligere, men aldrig udkom.

Alle øvrige hæfter i serien, som jeg har kendskab til, er gen-udgivelser. Spionseriens antal dækker hele DC serien minus ca. 15 titler.

Den viste samling er i meget flot stand; men udgør desværre kun godt 1/3 af det totalt udkomne antal.

Spionseriens blade er hovedsagelig limede hæfter
med smal squareback og glittet sart cover. Undtaget
herfra er #6-8 1977, som er hæftet.