DC serien 

DC serien blev i starten udgivet af Forlaget I.K. (Illustrerede Klassikeres Forlag)  der i 1970
blev til Williams Forlag. Genudgivelsen i Spionserien fra 1976 stod Winthers Forlag for.

DC seriens 115 blade er hovedsagelig I.K./Williams Forlags typiske limede hæfter med tynd squareback og glittet sart cover. Undtaget herfra er i dette tilfælde #104-113, som er hæftet.

Bemærk: #19 udkom aldrig!
 


DC serien - der udkom 115 hæfter i perioden 1966-1976.

Indholdet er hårdtslående agenthistorier og hovedpersonen er næsten altid  hemmelig britisk eller amerikansk agent.

En stor del af historierne er skåret efter samme formel: en splash-side med en kort dyster  introduktion til et af agentbranchens mange barske aspekter, efterfulgt af en likvidering over de næste sider. Først et stykke inde i historien præsenteres så den kommende agent på sagen.

I seriens start optræder agenterne som regel kun een gang,
men efterhånden dukker nogle op flere gange. Oftest ses agent
Gerald Blair (16 episoder) og agent Nick Bailey (14).

Kun i to tilfælde er agentens navn nævnt uden for selve historien
og det må vel siges at være lidt usædvanligt at hovedpersoner op-
træder i så mange hæfter uden at være annonceret under eget navn.
På en eller anden måde bidrager dette hemmelighedskræmmeri dog
til spændingen og mystikken og passer godt til sceneriet.

Fra #97 til slut #116 er ca. halvdelen af titlerne genudgivelser af de tidligste historier i serien.

Efter Interpresses overtagelse af Williams Forlag i 1976 blev største-
delen af serien genudgivet i Spion-serien, men denne gang fra Winthers Forlag. Deraf kan man vel slutte, at der er tale om hæfter, som har været ret så populære.

Genudgivelserne har i et enkelt tilfælde ny forside - #103.
Se også Spionserien.