Modelfigurer og tilbehør af udenlandske producenter.
Gamle annoncer som viser eksempler på den store konkurrence de danske producenter var udsat for og som evt. kan bruges til identifikation.