I serien »Verden i tekst og billeder« var forlægget ikke klassiske litterære værker; men derimod aktuelle emner fra hverdagen beskrevet ud fra verdensbilledet i tiden omkring slutningen af 1950'erne.

Gilberton producerede de enkelte værker som teamwork og en sand stjerneparade figurerer på holdopstillingerne: Jack Kirby, Graham Ingels, Al Williamson, Gray Morrow, George Evans, Norman Nodel o.s.v.

Med kunstnere som Gerald McCann, Norman B. Saunders og Leonard B. Cole var opgaven med at producere effektfulde malede forsider og vignet-sider lagt i de bedste hænder.

Også redaktionen, med forfatter Roberta Strauss Feuerlicht i spidsen, har efterfølgende høstet stor anerkendelse. Den danske udgivelse stod Stig Jensen for. Han havde været et aktivt og fremtrædende medlem af den danske mod-standsbevægelse.

Ikke alle numre af »The World Around Us« blev indlemmet i den danske serie. De har måske været for "lokale", da de fleste jo beskæftiger sig med amerikanske forhold. Nr. 1 og nr. 7 blev tydeligvis forsøgt gjort mere internationale i Europa.

Disse ti titler kom ikke til Danmark:
Otte titler kom ikke i den amerikanske serie:
(D-dag dog som føljeton i seks dele)

Ligesom det var tilfældet med så mange andre udenlandske tegneserier, resulterede for-danskningen i både ombrydning og reduktion af det originale materiale. Carl Barks og Hergé har jo f.eks. også været udsat for samme uskik.

I USA startede serien på 80 sider og efter reduktion til 72 sluttede man på 64 sider. Alle de danske hæfter er på 48 sider + omslaget, som ikke er medtalt i side-nummereringen. Alle numre af »Verden i tekst og billeder« tryktes så vidt vides kun i ét oplag.

Tilpasningen er foretaget på forskellig vis og med varierende betydning for slutresultatet. Som oftest har man enten beskåret hele afsnit eller hele sider fra de enkelte afsnit. Det har så i nogle få tilfælde bevirket, at det for sammen-hængens skyld også har været nødvendig at ombryde den enkelte side.

I mange af de originale hæfter er der mod slutningen afsnit, som ikke har med hovedemnet at gøre og ved at fjerne disse, har man heldigvis kunnet opnå en tilpasning uden de helt store konsekvenser.

Hårdest er det gået ud over nogle af de første numre som f.eks. "Rumfart" og "Hunde".

I sidstævnte (nr. 6 / US#1) fylder det spændende afsnit ‘Hunde i krigstjeneste’ kun fem sider mod de originale 19.

Der er en del relativt barske krigsscener i det bortredigerede og netop dette eksempel viser desuden tydeligt, hvorledes redaktørerne var under pres fra tidens kritikere af mediet.

Også forsiderne kom en tur i vridemaskinen. Fem af dem er spejlvendt af pladshensyn til logoet og alle er forskelligt beskåret for at tilpasses de to noget forskellige dimensioner.

Som regel er det ikke så væsentligt; men Norman Nodels forside til nr. 13, “Overtro og spøgelser” er altså lige en tand eller to mere uhyggelig i hel oprindelig udgave. Og spionen på nr. 22 har pludselig fået damefrakke på ...
(Begge versioner kan ses under nr. 13 og nr. 22)

Effekten af beskæringerne aftager efterhånden og er ikke mærkbar i mange af de senere numre.

»The World Around Us« lukkede angiveligt, da Gilberton tabte en langvarig retssag mod det amerikanske postvæsen vedr. den postale klassifikation af forlagets hæfter. I forvejen var distributionen efterhånden længe blevet hæmmet som følge af supermarkedernes udkonkurrering af små bladkiosker.

 

Tre titler udkom i den danske version med alternativ forside:

Nr. 1 - Flyvning
Nr. 20 - Jagt
Nr. 21 - Guld og ære